Diabetische mastopathie versus borstkanker

Diabetische mastopathie wordt nogal eens aangezien voor borstkanker tijdens de diagnose via klinisch onderzoek, een echo of mammografie. Artsen zijn te weinig bedacht op deze conditie bij vrouwen met zowel type I als type II diabetes. Hierover is net een artikel gepubliceerd door Japanse onderzoekers in het tijdschrift ‘Clinical Imaging’.

De onderzoekers stellen in hun inleiding dat diabetische mastopathie in sommige gevallen nog steeds tot een verkeerde diagnose leidt, namelijk die van borstkanker. Ze wijten dit aan het feit dat er te weinig bekendheid is onder artsen omtrent diabetische mastopathie, alhoewel er al sinds 1984 over bericht wordt in medische artikelen.

Case study

De onderzoekers presenteren in hun rapport het geval van een 53 jarige vrouw in de menopauze, met een duidelijk voelbare harde knobbel in haar rechter borst. De knobbel is niet pijnlijk, er zijn geen tekenen van huidverkleuring, geen tepelintrekking en geen zwelling van de lymfklieren voelbaar. De vrouw is type I diabetes en gebruikt dagelijks insuline. Ze had al eerder geleden aan diabetische nefropathie en had hiervoor nierdialyse gekregen. In haar familie komt geen borstkanker voor.

Diagnostisch onderzoek

Een mammografie toont een onregelmatige massa zonder microclacificaties in beide borsten. De daarop volgende echo laat in de rechter borst een massa zien met een onduidelijke rand en dit vertoond zoveel overeenkomsten met een tumor dat er besloten wordt tot een biopt met een fijne naald (Fine Needle Aspiration). Deze biopt geeft geen doorslaggevende uitslag. Er wordt vervolgens een stukje weefsel weggehaald voor uitgebreid onderzoek. Nu blijkt dat het niet om borstkanker gaat, maar om diabetische mastopathie.

Diabetes

Deze diagnose had echter al bij het klinisch onderzoek vastgesteld kunnen worden, aldus de onderzoekers. Diabetische mastopathie komt zowel bij type I als bij type II diabetes voor, zij het vaker bij type I. Het komt ook zowel bij pre- als postmenopauzale vrouwen voor. Een ander kenmerk van diabetische mastophatie is dat het in meerderheid van de gevallen (63%) in beide borsten voordoet. Diabetici hebben vaker complicaties als retinopathie, neuropathie en nefropathie, die wel als zodanig direct herkend worden. Hoogste tijd dat diabetische mastopathie ook in dit rijtje wordt opgenomen.

Conclusie

Een FNA biopt is bij diabetische mastopathie erg moeilijk uit te voeren vanwege de in hoge mate aanwezige fibrose en het weinig aanwezige celmateriaal. Het biopt zal daarom in de meeste gevallen geen uitsluitsel kunnen geven. Operatieve ingrepen verergeren in veel gevallen de diabetische mastopathie, zodat ook hier voorzichtig mee moet worden omgegaan.

De conclusie is dan ook dat artsen meer aandacht moeten hebben voor de diabetische achtergrond van de patiënt. Alleen dan kan tijd en geld bespaart worden bij de diagnose en hoeft de patiënt niet onnodig lichamelijk en psychisch te lijden.

Bron: Clinical Imaging 33 (2009) 234

Lees ook:Het belang van een Second Opinion
Lees ook:Hoe vaak wordt borstkanker gemist bij screening?
Lees ook:Chemokuur voor en/of na de operatie
Lees ook:Vrouwen hebben weinig psychische problemen
Lees ook:Consult vaak te technisch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.