Categorie: "Algemeen"

De Keuzehulp bij borstkanker

U heeft borstkanker. Uw behandelend arts heeft verteld dat u zelf mag kiezen welke operatie u wilt. Maar hoe maakt u de beste keuze? Kiest u voor een borstsparende operatie of toch niet? In deze keuzehulp vindt u informatie over de verschillende operaties. De informatie kan u helpen een goede keuze te maken. Een keuze die past bij uw persoonlijke waarden.

Invloed van familie en vrienden bij consult

Welke factoren beïnvloeden de keuze van een bepaalde behandeling wanneer er borstkanker is geconstateerd? Ruim driekwart van de patiënten die te horen krijgen dat ze borstkanker hebben, zijn op dat moment vergezeld van een vriend of familielid. Deze blijken invloed te hebben op de keuze van de operatie, ofwel een gehele borstamputatie ofwel een gedeeltelijke amputatie.

Brisk Walking helpt borstkankerpatiënten

Brisk Walking, lopen met een bepaalde techniek, verlaagt het risico op de terugkeer van borstkanker, aldus Carolyn Kaelin, chirurg en zelf ex-borstkankerpatiënte. Uit onderzoek blijkt dat Brisk Walking, al bekend van cardio-trainingen, een langere ziektevrije overlevingsperiode oplevert bij borstkankerpatiënten. Voor dit onderzoek werden 3000 vrouwen gedurende 14 jaar gevolgd. Een training van 3-5 uur per week lijkt het risico op een terugkerende tumor met maar liefst 40% te verlagen.

Luisterlijn voor de laatste fase in je leven

Vanaf 1 september wordt het telefoonnummer 0900- 222 55 22 voor Palliatieve Zorg geopend. Deze luisterlijn is speciaal opgezet om mensen in de laatste fase van hun ziekte en hun naasten bij te staan. De luisterlijn biedt ondersteuning op praktisch en organisatorisch gebied maar is vooral bedoeld om een luisterend oor te bieden aan degenen die daar behoefte aan hebben.

De Mutselier helpt bij haarverlies

Als je borstkanker krijgt volgt er soms, na operatie, nog chemotherapie. Chemotherapie kent verschillende mogelijke bijwerkingen, of je er veel last van krijgt is per patiënt verschillend. Een uiterlijk gevolg kan ook bestaan uit haarverlies of kaalheid. Er zijn een aantal (tijdelijke) oplossingen hiervoor in de handel. Je kunt kiezen voor een pruik of een andere oplossing in de vorm van een sjaal, muts pet of bandana.

Voor veel jongeren en volwassen dames kan hun uiterlijk juist nu een belangrijk punt van aandacht zijn. Er goed uitzien geeft steun aan het zelfvertrouwen en dit werkt weer door in het algemeen wat beter voelen.

 

Oproep aan alle vrouwen

De BorstkankerVereniging Nederland (BVN) roept alle vrouwen op om lid te worden van de BVN: liefst vandaag nog. Eén op de acht vrouwen krijgt borstkanker, een aantal dat naar verwachting nog verder zal toenemen. BorstkankerVereniging Nederland (BVN) speelt daarom een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van de borstkankerzorg.

Screening: exploitatie van doodsangst

Kennis brengt niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Kennis moet leiden tot betere beslissingen anders kun je beter ontwetend blijven. Kankerscreening leidt tot irrationele beslissingen, het leidt tot overbehandeling. Kankerscreening is in feite gebaseerd op de exploitatie van doodsangst. Lees het artikel van epidemioloog dr. Luc Bonneux.

Kleding voor vrouwen met één borst

‘Elke vrouw moet de kans hebben er fantastisch uit zien’, meent Chantal Hoevers-Prins van Lobstar-Label®, een bedrijf in Joure dat unieke confectie maakt voor vrouwen met één borst. Chantal: `Ik denk dat deze kledinglijn goed inspringt op vrouwen die het fijn vinden om geen of slechts af en toe een prothese te dragen. Zo’n prothese is toch niet lichaamseigen en zit vaak niet lekker of drukt tegen het litteken.’

Borstkanker in ontwikkelingslanden

Borstkanker heeft weinig prioriteit bij de gezondheidsorganisaties in ontwikkelingslanden. Nu komt borstkanker daar nog veel minder voor dan in de westerse landen, maar er is wel een stijgende lijn te zien. Industrialisatie, verstedelijking, ouder worden en later kinderen krijgen zijn daar wellicht oorzaken voor. Hoogste tijd om betere voorlichting over borstkanker te geven.

Overlevingskansen bij levermetastasen

Nieuw onderzoek blijft somber over de overlevingskansen bij borstkanker met uitzaaiingen in de lever. Invasieve of geïnfiltreerde borstkanker is in 40% van de gevallen uitgezaaid. Deze uitzaaiingen of metastasen bevinden zich gewoonlijk in het bot, de longen of de lever. Patiënten met levermetastasen hebben een slechte prognose, de gemiddelde overlevingsperiode varieert van 18 – 34 maanden. Hierin is de afgelopen 10 jaar weinig verandering gekomen.