Categorie: "Behandelingen"

Vitamine D tekort

Ongeveer 70% van alle  borstkankerpatiënten heeft een tekort aan vitamine D. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek gepresenteerd op 8 oktober op het internationale borstkankercongres ASCO in San Francisco. Tekort aan vitamine D veroorzaakt o.a. vermindering van botmassa en daardoor een verhoogd risico op botfracturen.

Hoge score — meer problemen!

De Lastmeter gaat in kaart brengen waar vrouwen met borstkanker het meeste last van hebben. Voor elk bezoek vullen ze een vragenlijst in en geven ze hun problemen en klachten een cijfer. Hoe hoger de score hoe duidelijker dat er meer aan de hand is . Zo kan er dan een psycholoog ingeschakeld worden of wordt er thuishulp geregeld. De Lastmeter is dus een instrument dat de kwaliteit van leven bij borstkankerpatienten gaat meten.

Hormoontherapie nadelig op de lange termijn

Hormoongevoelige borstkanker (HR+) wordt behandeld met medicijnen die het vrouwelijk hormoon oestrogeen blokkeren. Tamoxifen is een vaak gebruikt middel bij hormoontherapie. Uit onderzoek is nu gebleken dat langdurig gebruik van tamoxifen ook nadelen met zich mee brengt. Het zou namelijk het risico op een tweede tumor in de andere borst verhogen, en deze tumor is dan van een ander type, namelijk HR-, en deze is slechter te behandelen.

Onderzoek gestart naar kortere bestraling

Het kankerinstituut in New Jersey, VS, is een onderzoek gestart naar kortere bestralingen bij borstkankerpatiënten met hogere doses. Patiënten die aan borstkanker zijn geopereerd en waarbij radiotherapie als aanvullende behandeling plaatsvindt, worden vaak 5 – 7 weken lang elke dag bestraald. Dat is vrij intensief en belastend voor de patiënten. In het onderzoek doen ze nu proeven waarbij de bestralingsperiode tot 3 weken wordt teruggebracht.

Wisselende hormoontherapie helpt niet

Letrozole

Letrozole

Er zijn twee veelgebruikte hormoonmedicijnen tegen borstkanker: letrozole en tamoxifen. Zou het helpen als deze twee afwisselend aan patiënten gegeven worden? Bijvoorbeeld eerst letrozole en daarna tamoxifen of andersom. Onderzoekers zeggen nu dat het afwisselen van deze hormoonmedicijnen niet bijdraagt aan een langere ziektevrije overleving bij patiënten met borstkanker.

Als hormoontherapie niet meer werkt

Vandaag worden de resultaten van een studie gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association. De studieresultaten suggereren dat wanneer hormoontherapie niet meer werkt bij uitgezaaide (gemetastaseerde) borstkanker het tegenovergestelde mogelijk nog wel effect heeft. Ze bedoelen daarmee dat hormoontherapie, bedoeld om het niveau van het vrouwelijk hormoon oestrogeen te verlagen, vervangen moet worden door oestrogeen verhogende medicijnen.

Gewichtheffen tegen lymfoedeem

Het is bekend dat spieroefeningen helpen tegen lymfoedeem (zwelling), een verschijnsel dat optreedt bij een kwart van de vrouwen na een mastectomie operatie. Er werd altijd gedacht dat ‘weerstand bewegingen’ hierbij vermeden moesten worden, hieronder valt bijvoorbeeld gewichtheffen. Nu blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat gewichtheffen wel degelijk kan helpen de zwellingen in arm en hand tegen te gaan.

Haaruitval bij chemokuur

Nu, juli 2009, krijgt in Nederland minder dan 30% van alle patiënten met kanker die voor hoofdhuidkoeling in aanmerking komen, deze mogelijkheid ook aangeboden. Haaruitval ten gevolge van chemotherapie kan door hoofdhuidkoeling vaak voorkomen of verminderd worden. Recente Nederlandse onderzoeksresultaten laten zien dat patiënten het haarbehoud in 50 tot 70% als een succes ervaren, zelfs als het haarbehoud slechts gedeeltelijk is.

Fotodynamische therapie biedt hoop

Fotodynamische therapie (PDT), een pijnloze tumorbehandeling, is voor het eerst toegepast bij borstkankerpatiënten. De resultaten worden bekend gemaakt op de Royal Summer Science Exhibition in Engeland (30 juni-4 juli). PDT werd al gebruikt bij hoofd- en halstumoren en bij vormen van huidkanker. De grote voordelen van een PDT behandeling zijn o.a. dat het pijnloos is, gezond weefsel intact laat en er minder operaties nodig zijn.

Patiënt weer eens de dupe

Het Ministerie van Volksgezondheid en het College van Verzekeraars blokkeren het gebruik van de Mammaprint. Hierdoor ondergaan duizenden vrouwen overbodige chemokuren en worden er duizenden euro’s weggegooid aan dure chemo medicijnen. De Mammaprint is een test die kan bepalen of iemand met borstkanker baat heeft bij een chemokuur of niet. Maar onze gezondheidszorg stopt ons liever vol giftige chemo dan eerst de Mammaprint uit te voeren, want ze zijn het niet eens over de regeltjes.