Categorie: "Actueel"

Vrouwen hebben weinig psychische problemen

Hoe ingrijpend de diagnose borstkanker ook is, nu de behandelmogelijkheden toenemen en het “taboe” rond de ziekte verdwenen is, wordt de ziekte minder vaak een levensbedreigende, traumatische ervaring. Veel borstkankerpatienten hebben weinig of maar kort psychische problemen.

Chauffeur geschorst om roze das

Een buschauffeur uit Illinois, Verenigde Staten is een dag geschorst zonder doorbetaling van loon, omdat hij een roze das droeg in het kader van de Borstkankermaand. William “Bill” Jones, 46 jaar, overweegt een formele klacht in te dienen.

Hoge score — meer problemen!

De Lastmeter gaat in kaart brengen waar vrouwen met borstkanker het meeste last van hebben. Voor elk bezoek vullen ze een vragenlijst in en geven ze hun problemen en klachten een cijfer. Hoe hoger de score hoe duidelijker dat er meer aan de hand is . Zo kan er dan een psycholoog ingeschakeld worden of wordt er thuishulp geregeld. De Lastmeter is dus een instrument dat de kwaliteit van leven bij borstkankerpatienten gaat meten.

Vrouwvriendelijke borstscanner wint prijs

De vrouwvriendelijke borstscanner van Kleeven Medical wint de Sociale innovatieprijs van het ministerie van VWS. Bij de TISENO (Thermo Imaging Senologie) hoeven vrouwen hun borsten niet meer in een röntgenapparaat te laten pletten, wat zeer pijnlijk en uitermate vrouw onvriendelijk is. Zonder ook maar iets in te spuiten of te stralen, zijn de serie foto’s in een handomdraai gemaakt.

Tekort aan plastisch chirurgen

Er zijn veel te weinig plastisch chirurgen in Nederland en  zowel voor dit jaar als volgend jaar is het aantal opleidingsplaatsen slechts gesteld op 7. De opleidingsplaatsen worden bepaald door het ministerie van VWS en die baseert zich op de wachtlijsten. Maar slechts weinig vrouwen met borstkanker worden doorverwezen voor een borstreconstructie dus is het logisch dat er weinig op de wachtlijst staan. Dat wil echter niet zeggen dat er geen behoefte aan is.

Kwaliteit van borstkankerzorg

Kwaliteit in de zorgOm de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland op de juiste manier te meten, gaan borstkankerspecialisten een registratie opzetten. Alle zorg rondom borstkanker zal worden geregistreerd, zoals het type operatie en gegevens over aanvullende behandeling. De uitkomsten zullen dan teruggekoppeld worden naar de ziekenhuizen en de behandelaars.

Oktober borstkankermaand

AstraZeneca, een internationaal farmaceutisch bedrijf, introduceerde de Borstkanker Bewustzijn Maand in 1985. Het oorspronkelijke doel van de borstkankermaand was het promoten van mammografie als meest effectieve wapen tegen borstkanker. Sinds 1985 is de borstkankermaand uitgegroeid  tot een wereldwijde campagne.

Abortus en borstkanker

Anti-abortus groeperingen als Operation Rescue in de VS (mede gesteund door de Rooms Katholieke kerk) claimen dat er een link bestaat tussen abortus en een verhoging van het risico op borstkanker. Uitgebreid onderzoek heeft echter al lang aangetoond dat dit verband tussen abortus en borstkanker niet bestaat. 

 

Nieuw boekje over borstkanker

Er zijn natuurlijk al veel boeken over borstkanker op de markt, met name aangrijpende persoonlijke verhalen van ex-patiënten of nabestaanden. Sinds vorige week heb ik een boekje over borstkanker toegevoegd, maar wel van een enigszins andere categorie. Ik heb het lijden van vrouwen met borstkanker in kaart proberen te brengen vanaf de oudheid tot heden, want borstkanker is een eeuwenoude ziekte die al ver voor onze jaartelling bekend was. Wat ik beschrijf zijn niet zozeer de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen gedurende deze tijdspanne, maar met name de belevenissen, ervaringen en verwerkingen van de vrouwen zelf.

Indrukwekkende confrontatie met kanker

Verklanken, verbeelden, verwoorden en verwerken

Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij de officiële opening van de manifestatie Kanker in Beeld, in de Grote Kerk te Den Haag. Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, leidde de middag in met een videoboodschap en vervolgens was er een optreden van de verschillende koren ‘Zingen voor je Leven’. Dit prachtige gezang (verklanken) vulde de hele kerk en zowel de melodie als de woorden (‘Ik zing mijn ziel naar de hemel’) maakten indruk op zowel mij als de andere ruim 500 aanwezigen. Menigeen pinkte een traantje weg en er was een algeheel gevoel van verbondenheid en betrokkenheid.