Categorie: "Behandelingen"

Counseling bij aantasting vruchtbaarheid

Worden je eierstokken of je vruchtbaarheid als gevolg van je kankerbehandeling aangetast, dan heb je recht op een counselinggesprek voorafgaand aan de behandeling. Als tijdens dit gesprek blijkt dat je nog een kinderwens hebt of dat vruchtbaarheid voor jou erg belangrijk is, dan zal er dieper worden ingegaan op de behandelingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan. De kansen op behoud van ovariële functie worden dan afgewogen tegen de risico’s. Dit staat in een nieuwe oncologische richtlijn.

Onvoldoende aandacht voor lymfoedeem

 ”Ondanks het feit dat lymfoedeem vaak voorkomt, is de aandacht voor de ziekte nog onvoldoende en de kennis bij medici beperkt”, aldus dermatoloog Robert Damstra in zijn proefschrift. Alleen al in Nederland komt deze aandoening bij zo’n 350.000 mensen voor. Het treed op als complicatie bij o.a. borstkanker.

Bijwerkingen tasten vruchtbaarheid aan

Van alle borstkankerpatiënten bevindt 10-15% zich in hun vruchtbare levensfase. Aanvullende hormoon- of chemokuren bij deze groep patiënten kunnen een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid. Jongere patiënten lopen al meer risico op stress, vermoeidheid en seksuele problemen, ook maken ze zich meer druk om bijwerkingen in vergelijking tot oudere patiënten.

Borstreconstructie met nipple sharing

Er zijn veel methoden voor borstreconstructie na een borstkanker operatie, maar er is maar 1 techniek die er afdoende voor zorgt dat de tepel weer de juiste afmeting heeft en de juiste vorm en de juiste kleur en de juiste structuur. Dat is de nipple sharing techniek die bij 88% van de patiënten voor tevredenheid zorgt. Met deze techniek kan ook de tepelgevoeligheid terugkeren en het hard worden van de tepel bij seksuele opwinding.

Fatale combinatie paclitaxel en Cremophor

Tussen 1997 en 2007 zijn er bij de FDA in Amerika 287 gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties op het chemotherapie middel paclitaxel opgelost in Cremophor. Bij 109 patienten had dit een fatale afloop. Zeker twee patiënten met borstkanker in een beginnend stadium, hadden zonder meer nog geleefd als ze dit middel niet hadden gekregen.

Borstkanker bij 1 op de 1500 mannen

Borstkanker komt niet alleen bij vrouwen voor maar ook bij mannen, al is het verschil in aantal gevallen wel aanzienlijk. Op het ASCO kankercongres is het laatste nieuws gepresenteerd over borstkanker bij mannen. Tot voor kort was er eigenlijk nauwelijks onderzoek gedaan naar borstkanker bij mannen omdat het zo zelden voorkomt. De behandeling die ze krijgen is in feite afgeleid van onderzoek bij vrouwen.

De lijdensweg van een vrouw met borstkanker

Hoe erg de lijdensweg van een vrouw met borstkanker kan zijn, kwam ik onlangs tegen in een artikel van internist dr. J.J. Keuning. Gedurende 10 jaar onderging een jonge vrouw met borstkanker diverse operaties, chemokuren, hormoontherapie en bestralingen. Zoveel leed en ellende en dan toch een fatale afloop.