Categorie: "Behandelingen"

Chemotherapie minder giftig met Abraxane

Abraxane, een middel gebruikt bij chemotherapie, lijkt minder giftig te zijn vergeleken met een ander veel gebruikt middel Taxotere (docetaxel). Minder giftig betekent minder last van bijwerkingen. En er is nog een voordeel, Abraxane lijkt de ziektevrije overlevingsperiode te verdubbelen, wat in dit geval neerkwam op een periode van 7 maanden.

De Simonton methode

Via de website kankerinbeeld.nl werd ik gewezen op de “Simonton patiëntenweek” van 24-29 augustus. Nu had ik nog niet eerder van Dr. Simonton en zijn methode gehoord en wellicht meer mensen niet, dus hierbij een introductie over deze psycho-oncologische therapie en begeleiding. Wel een kantekening: de kosten zijn niet gering, wellicht dat de ziektekostenverzekeraar hieraan kan bijdragen.

Radiotherapie met de SAVI™ applicator

Radiotherapie bij borstkanker wordt ook wel toegediend door middel van een implantaat. Nadelen hiervan zijn infectie gevaar en vochtophoping rondom het implantaat. Deze complicaties blijven echter achterwege bij gebruik van de SAVI, een nieuw apparaat dat bestaat uit meerdere flexibele catheters waardoor de radiotherapie wordt toegediend.

Aantal preventieve borstamputaties stijgt

In 10 jaar tijd is het aantal preventieve borstamputaties in Amerika gestegen met maar liefst 188 procent, aldus Dr. T. Tuttle. Meer en meer vrouwen bij wie borstkanker is geconstateerd in een vroeg stadium kiezen voor amputatie van beide borsten, al is de tumor maar in  één borst gelocaliseerd.

Pijnbestrijding bij botmetastasen

Botmetastasen (uitzaaiingen) treden veelvuldig op bij borstkankerpatiënten. De kankercellen dringen in het bot door en veroorzaken daar zwakke plekken waardoor breuken optreden, zenuwen beklemd raken en het botvernieuwingsproces wordt verstoord. Botmetastasen zijn vaak erg pijnlijk.

Vraagtekens bij chemotherapie?

Chemotherapie, een behandeling die circa 75% van de vrouwen met borstkanker na operatie ondergaat, komt opnieuw slecht uit de bus bij een grootschalig onderzoek, dit keer betreft het de negatieve invloed op de arbeidssituatie van de vrouwen.

Diabetische mastopathie versus borstkanker

Diabetische mastopathie wordt nogal eens aangezien voor borstkanker tijdens de diagnose via klinisch onderzoek, een echo of mammografie. Artsen zijn te weinig bedacht op deze conditie bij vrouwen met zowel type I als type II diabetes. Hierover is net een artikel gepubliceerd door Japanse onderzoekers in het tijdschrift ‘Clinical Imaging’.

Middelen tegen opvliegers

Het NKI-AVL is een onderzoek gestart met als doel er achter te komen welk medicament, venlafaxine of clonidine, het meest effectief is in de bestrijding van opvliegers bij vrouwen na borstkanker. Daarnaast worden de bijwerkingen van deze medicijnen met elkaar vergeleken. Op die manier hoopt het NKI-AVL vrouwen in de toekomst effectiever te kunnen behandelen.

Invasieve borstkanker behandeling

In verder gevorderde stadia, groeien borstkankercellen buiten de grenzen van de melkgangen of melkklieren en beginnen het omliggende weefsel binnen te dringen. Vanaf dat ogenblik wordt de kanker “invasief” of “infiltrerend”.