Categorie: "Actueel"

MRI scan vindt meer tumoren dan mammografie of echo

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat bij patiënten bij wie borstkanker al was geconstateerd,  een MRI onderzoek nog meer tumoren aan het licht bracht dan eerder was gevonden bij mammografie of echografie. Bij 16% van de patiënten werden extra aanwezige tumoren gevonden in de aangetaste borst en bij 4% van de patiënten werden er door de MRI tumoren gevonden in de andere ‘gezonde’  borst. 

Euthanasie wetgeving

In de de staat Washington in Amerika, is afgelopen week de eerste vrouw overleden onder de nieuwe wet “Death with Dignity” (waardig doodgaan). Ze is overleden nadat ze medicijnen had ingenomen die haar waren voorgeschreven door haar dokter. In twee van de 50 staten in Amerika kunnen mensen onder deze wet euthanasie aanvragen, hulp bij zelfmoord noemen ze het daar. Deze tweede staat is Oregon, grenzend aan de staat Washington.

Hoe vaak wordt borstkanker gemist bij screening?

Sinds de invoering van screening (mammografie) programma’s wordt borstkanker veel vaker in een vroeg stadium ontdekt en is daardoor beter te behandelen. Missen deze screenings ook wel eens een tumor? Deze vraag is in Engeland onderzocht en de uitkomst is geruststellend. De accuraatheid van de diagnose aan de hand van een screening is maar liefst 99,6%.

Mag ik even aandacht voor mijn begrafenis?

Werp deze vraag op tijdens een familiebezoek op zondagmiddag en je krijgt waarschijnlijk een reactie als: “Nee zeg, daar wil je toch niet over praten, dat is zo depressief, bovendien ga je nog vast nog heel lang mee.” Als je toch over je begrafenis wilt praten, hoe begin je daar dan over?

De Simonton methode

Via de website kankerinbeeld.nl werd ik gewezen op de “Simonton patiëntenweek” van 24-29 augustus. Nu had ik nog niet eerder van Dr. Simonton en zijn methode gehoord en wellicht meer mensen niet, dus hierbij een introductie over deze psycho-oncologische therapie en begeleiding. Wel een kantekening: de kosten zijn niet gering, wellicht dat de ziektekostenverzekeraar hieraan kan bijdragen.

ASCO presenteert het Padvinder programma

Op het jaarlijkse congres van de Amerikaanse Society of Clinical Oncology (ASCO) wordt het Pathfinder (vertaald Padvinder) programma gepresenteerd. Padvinders zijn sociaalwerkers die speciaal getraind worden in de omgang met terminale kankerpatiënten. Op het congres worden de studieresultaten bekend van het eerste Padvinder programma, dat 50 borstkankerpatiënten hebben gevolgd gedurende de laatste 6 maanden van hun leven.

Lager inkomen – hoger risico op sterfte

Statistische gegevens laten zien dat vrouwen die voor borstkanker behandeld worden met hormoontherapie en in de lagere inkomensgroep vallen, hogere stertecijfers vertonen. Om hier een verklaring voor te vinden is er in Amerika een onderzoek naar gestart en de resultaten zijn zojuist bekend geworden.

2650 kilometer fietsen tegen kanker

Betsy Weegenaar uit Assen is sinds 1 mei op de fiets onderweg naar Santiago de Compostela in Spanje. ‘Tien jaar geleden ontdekte ik een knobbeltje in mijn borst. Omdat ik borstkanker in een vroeg stadium heb overwonnen, wil ik het belang van het vroegtijdig ontdekken benadrukken’, aldus de 56-jarige Weegenaar.

Laat je verwennen op 29 mei!

Viva la Donna laat je beter voelen! Schrijf je in voor de 3e nationale Viva la Donna verwendag op 29 mei, een meer dan bijzonder project dat vrouwen met kanker een moment van welverdiende ontspanning geeft. Voor meer informatie m.b.t. de deelnemende salons in de buurt kunnen lotgenoten zoeken op postcode. Meer dan 900 salons doen mee. Zoek er dus één in je eigen regio.