Categorie: "Actueel"

Terminale fase drukt zwaar op partner

Hoe terminale borstkankerpatiënten de laatste drie maanden van hun leven doorkomen, legt een zware psychische druk op hun partners, zelfs tot jaren na het overlijden van de patiënte. Met name als er gedurende die laatse maanden sprake was van onnodig lijden, blijft dit de mannen achtervolgen. Dit uit zich onder andere door stress, slecht slapen en angstig wakker schrikken.

BRCA1/2 tumoren vroegtijdig opsporen

Ongeveer vijf procent van alle borsttumoren ontstaat als gevolg van een mutatie in de BRCA1-of BRCA2-genen. Doordat zo’n mutatie vaak niet kan worden aangetoond en medische familiegegevens niet beschikbaar zijn, kunnen vrouwen met een hoog risico over het hoofd worden gezien. Veel biomarkers van BRCA1/2-gerelateerde tumoren blijken al in voorstadia van kanker aanwezig te zijn. Deze biomarkers kunnen wellicht gebruikt worden om de kanker vroegtijdig op te sporen.

Nieuw onderzoek naar kankervaccinatie

Een nieuw vaccinatiemiddel tegen borstkanker wordt momenteel getest in een Fase III studie, zo heeft de farmaceut Merck-Serono vandaag aangekondigd. Gezien de sombere vooruitzichten voor borstkankerpatiënten in een vergevorderd stadium, is elke studie die hierin verbetering kan brengen welkom. Immuuntherapie, waarop kankervaccins zijn gebaseerd, maakt nieuwe tijden door. De toenemende kennis over het eigen afweersysteem en de invloed daarvan op tumoren,  is de laatste jaren explosief gestegen.

Counseling bij aantasting vruchtbaarheid

Worden je eierstokken of je vruchtbaarheid als gevolg van je kankerbehandeling aangetast, dan heb je recht op een counselinggesprek voorafgaand aan de behandeling. Als tijdens dit gesprek blijkt dat je nog een kinderwens hebt of dat vruchtbaarheid voor jou erg belangrijk is, dan zal er dieper worden ingegaan op de behandelingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan. De kansen op behoud van ovariële functie worden dan afgewogen tegen de risico’s. Dit staat in een nieuwe oncologische richtlijn.

Weer werken na borstkanker

Terugkeer naar werk na kanker : een verademing of een teleurstelling? Wanneer de behandelingen voorbij zijn, wordt er van u verwacht dat u het werkend leven weer oppakt. Dat u verder gaat, daar waar u gebleven was. Echter, het leven na kanker is anders, want vorig jaar lukte het 35% van de patiënten niet om terug te keren naar hun werk.

Aanpak botmetastases

Biotechnologiebedrijf Galapagos gaat een medicijn testen tegen botmetastases, dit zijn de meest voorkomende uitzaaiingen bij o.a. borstkanker en prostaatkanker. Galapagos verwacht dat het middel in 2016 op de markt zal komen als alle tests goed verlopen. Voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben.

 

Vertel je verhaal aan andere vrouwen

Heb jij nu borstkanker of heb je vroeger borstkanker gehad en wil je erover vertellen en je ervaringen delen met andere vrouwen? Reageer dan voor 30 juni en wellicht komt jouw verhaal in het magazine ‘I’m every woman’. Dit magazine wordt eind dit jaar gratis uitgedeeld via oncologie afdelingen in diverse ziekenhuizen.

Jomanda en haar zorgplicht

Jomanda is vrijgesproken in de zaak Millecam en de twee artsen zijn weliswaar stafbaar bevonden, maar krijgen geen straf. Al met al toch verheugend dat er nu is vastgesteld dat de artsen strafbare dingen hebben gedaan en dat zowel de artsen als Jomanda ernstig tekort zijn geschoten in hun zorgplicht ten opzichte van Sylvia Millecam.

Menstruatie niet bepalend voor borstoperatie

Zowel artsen als patiënten hebben zich lange tijd afgevraagd of de menstruatie cyclus van invloed was op het tijdstip van opereren bij borstkanker. Eerder onderzoek had de indruk gewekt dat borstoperaties niet moesten plaatsvinden tijdens de eerste 6 dagen van de menstruatie en ook niet tussen de 21ste en 36ste dag van de cyclus. Dag 7 tot 20 van de cyclus zou een betere overlevingskans opleveren.

Fatale combinatie paclitaxel en Cremophor

Tussen 1997 en 2007 zijn er bij de FDA in Amerika 287 gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties op het chemotherapie middel paclitaxel opgelost in Cremophor. Bij 109 patienten had dit een fatale afloop. Zeker twee patiënten met borstkanker in een beginnend stadium, hadden zonder meer nog geleefd als ze dit middel niet hadden gekregen.