Counseling bij aantasting vruchtbaarheid

Worden je eierstokken of je vruchtbaarheid als gevolg van je kankerbehandeling aangetast, dan heb je recht op een counselinggesprek voorafgaand aan de behandeling. Als tijdens dit gesprek blijkt dat je nog een kinderwens hebt of dat vruchtbaarheid voor jou erg belangrijk is, dan zal er dieper worden ingegaan op de behandelingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan. De kansen op behoud van ovariële functie worden dan afgewogen tegen de risico’s. Dit staat in een nieuwe oncologische richtlijn.

Borstkankerpatiënten die nabehandeld worden met hormoontherapie of chemotherapie hebben met dit vruchtbaarheidsprobleem te maken. Veelal kom je vervroegd in de overgang terecht door de aanvullende behandelingen na borstkanker. Het is dus goed om zo’n counselinggesprek aan te gaan als je nog in je vruchtbare periode zit en bijvoorbeeld nog zwanger wilt worden. Vraag ernaar bij je behandeld arts, je hebt er recht op!

In de nieuwe richtlijn: Behoud ovariele functie na kankerbehandeling staat:

Bij iedere vrouw met kanker die een behandeling zal ondergaan  die de toekomstige ovariumfunctie zal beperken of uitschakelen, dient de behandeld arts een counselinggesprek met  een gynaecoloog met subspecialisatie Voortplantingsgeneeskunde aan te bieden.

Hierbij kan nog worden gedifferentieerd of er alleen over de endocriene ovariumfunctie of ook over een toekomstige zwangerschap moet worden gesproken. Desgewenst kan er advies gevraagd worden aan een psycholoog of maatschappelijk werker. Op voorhand zal een afweging moeten worden gemaakt of, en welke methoden van preservatie van de ovariumfunctie kunnen worden aangeboden aan een patiënt. Dit is onder andere afhankelijk van:

- de verwachte schade aan de ovariumfunctie door kankerbehandeling;

- de toelaatbaarheid van ontstane vertraging in geval van fertiliteitspreservatie;

- de kans op zwangerschap hierna;

- de risico’s die dit alles met zich mee zou brengen.

Tijdens de counselinggesprekken kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

1.  De kansen op behoud van ovariële functie en eventuele spontane zwangerschap na de behandeling van deze vorm van kanker.

 2. De kans op behoud van ovariële functie en eventuele zwangerschap met behulp van verschillende methodes van preventie van verlies van ovariumfunctie (laterale transpositie, GnRH analogen, IVF, cryopreservatie mature oöcyten (vitrificatie), cryopreservatie ovarium weefsel) en de verwachtingen voor de toekomst.

 3. De risico’s van een procedure ten behoeve van ovariële preservatie: uitstel kankerbehandeling, operatie (laparoscopie, laparotomie), kans op herintroductie tumor(metastasen) bij terugplaatsen ovariumweefsel na cryopreservatie, eerder in menopauze bij ovariële restfunctie na kankerbehandeling en unilaterale oophorectomie wegens fertiliteitspreservatie.
 
 4. De voorwaarden van fertiliteitsbehandeling na kankerbehandeling (aantal jaar recidief-vrij na curatie, gebruik door achterblijvende partner na overlijden, etc), hierbij dienen de contracten ook besproken te worden. 

 5. Alternatieven zoals eiceldonatie, draagmoederschap of adoptie.
 
 6. Welke onderzoeken nodig zijn voorafgaand aan het verwijderen en invriezen van ovariumweefsel, zoals standaard screening op virale pathogenen en SOA’s (volgens bijvoorbeeld de richtlijnen van het IKR). Hormonale screening die wordt verricht d.m.v. bloedonderzoek op geslachtshormonen . 

 7. Mogelijkheden om de gevolgen van uitval van de ovariële functie te behandelen.

Bron: Oncoline

 

Lees ook:Bestraling bij meisjes en de relatie met borstkanker
Lees ook:Hoge score — meer problemen!
Lees ook:Gen BRCA1
Lees ook:Onvoldoende aandacht voor lymfoedeem
Lees ook:Risico op nieuwe tumor in andere borst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.