Mammaprint zorgt voor 30% minder chemokuren

Het merendeel (75%) van de vrouwen met borstkanker krijgen na de operatieve verwijdering van de tumor een chemokuur voorgeschreven om terugkeer van de kanker te voorkomen. Dankzij een speciale DNA-test, de zogenaamde Mammaprint, kan dit bij één op de drie vrouwen achterwege blijven, aldus het NKI-AVL. Kortom een geweldige vooruitgang!

Nieuwe poliklinieken bij NKI-AVL

Binnen het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) zijn twee poliklinieken van start gegaan, gesteund door financiering van Pink Ribbon. Het zijn de polikliniek Seksualiteit en Borstkanker en Werk en Borstkanker.

Rheuma beschermt tegen borstkanker

Al eerder bestond het vermoeden dat rheumatoïde aandoeningen invloed zouden hebben op het ontstaan van kanker. In het kader hiervan is onderzoek gedaan naar de relatie tussen rheuma en borstkanker bij oudere vrouwen tussen de 67-99 jaar. Hieruit is naar voren gekomen dat rheuma beschermt tegen borstkanker.

Geneeskundig tastonderzoeker

De tastzin van blinde vrouwen kan waardevol ingezet worden bij het opsporen van borstkanker in een vroeg stadium. Tastonderzoek wordt met name bij jonge vrouwen ingezet om borstkanker op te sporen en artsen besteden doorgaans maar twee tot drie minuten aan een dergelijk onderzoek. Door blinde vrouwen op te leiden tot ‘geneeskundig tastonderzoeker’ valt er preventief winst te behalen.

Screening leidt tot overbodige behandelingen

In Engeland is de discussie omtrent screening (dmv mammografie) weer opgelaaid. Het wetenschappelijke tijdschrift  ‘British Medical Journal’ stelt dat vrouwen te eenzijdige informatie over screening krijgen. Zo wordt er in de voorlichting  nooit op gewezen dat screening ook tot onnodige behandelingen kan leiden. Er wordt opgeroepen de voorlichtingsbrochures te herschrijven.

Middelen tegen opvliegers

Het NKI-AVL is een onderzoek gestart met als doel er achter te komen welk medicament, venlafaxine of clonidine, het meest effectief is in de bestrijding van opvliegers bij vrouwen na borstkanker. Daarnaast worden de bijwerkingen van deze medicijnen met elkaar vergeleken. Op die manier hoopt het NKI-AVL vrouwen in de toekomst effectiever te kunnen behandelen.

Stressreductie trainingen

Dat borstkanker stress met zich meebrengt is duidelijk. Dat het vermijden of het terugbrengen van stress een grotere overlevingskans met zich meebrengt is al in een eerder artikel aan de orde gekomen. Het Helen Dowling Instituut brengt Stressreductie Trainingen ter verbetering van de kwaliteit van leven.

Stichting Vechtgenoten

Stichting Vechtgenoten biedt kankerpatiënten en hun naasten een plek om elkaar te ontmoeten als lot- en als vechtgenoten. Een plek om even op adem komen, dàt is de doelstelling van het nieuwe Inloophuis te Ommen van Stichting Vechtgenoten.

De draintas

Tot vandaag kon er gestemd worden op Harma van Gerwen die genomineerd was voor de verkiezing ‘Mooi Mens 2008′. Harma is verpleegkundige en zij heeft een draintas ontwikkeld speciaal voor borstkankerpatiënten.