Categorie: "Medisch onderzoek"

Borstimplantaten: veilig of niet?

De berichtgeving rondom de vrijspraak van Jomanda en de tragische dood van Sylvia Millecam, bracht o.a. op dit blog het onderwerp borstimplantaten weer naar boven. Millecam had 12 jaar voordat bij haar borstkanker werd geconstateerd, borstimplantaten laten zetten. Reden om eens te kijken naar de huidige stand van zaken rondom siliconen borstimplantaten. Mijn conclusie alvast: of de veiligheid nu bewezen is of niet, ik zou het niet laten doen.

Proefpersoon voor medisch onderzoek

De medische wetenschap heeft vrijwilligers (zowel zieke als gezonde) nodig om nieuwe medicijnen te testen. Zonder deze vrijwilligers zouden er nu niet zoveel goede medicijnen beschikbaar zijn. Wil je deelnemen aan een onderzoek naar nieuwe medicijnen voor borstkanker? Lees dan verder.

Borstkanker bij 1 op de 1500 mannen

Borstkanker komt niet alleen bij vrouwen voor maar ook bij mannen, al is het verschil in aantal gevallen wel aanzienlijk. Op het ASCO kankercongres is het laatste nieuws gepresenteerd over borstkanker bij mannen. Tot voor kort was er eigenlijk nauwelijks onderzoek gedaan naar borstkanker bij mannen omdat het zo zelden voorkomt. De behandeling die ze krijgen is in feite afgeleid van onderzoek bij vrouwen.

Chemotherapie minder giftig met Abraxane

Abraxane, een middel gebruikt bij chemotherapie, lijkt minder giftig te zijn vergeleken met een ander veel gebruikt middel Taxotere (docetaxel). Minder giftig betekent minder last van bijwerkingen. En er is nog een voordeel, Abraxane lijkt de ziektevrije overlevingsperiode te verdubbelen, wat in dit geval neerkwam op een periode van 7 maanden.

MRI scan vindt meer tumoren dan mammografie of echo

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat bij patiënten bij wie borstkanker al was geconstateerd,  een MRI onderzoek nog meer tumoren aan het licht bracht dan eerder was gevonden bij mammografie of echografie. Bij 16% van de patiënten werden extra aanwezige tumoren gevonden in de aangetaste borst en bij 4% van de patiënten werden er door de MRI tumoren gevonden in de andere ‘gezonde’  borst. 

Lager inkomen – hoger risico op sterfte

Statistische gegevens laten zien dat vrouwen die voor borstkanker behandeld worden met hormoontherapie en in de lagere inkomensgroep vallen, hogere stertecijfers vertonen. Om hier een verklaring voor te vinden is er in Amerika een onderzoek naar gestart en de resultaten zijn zojuist bekend geworden.

Radiotherapie met de SAVI™ applicator

Radiotherapie bij borstkanker wordt ook wel toegediend door middel van een implantaat. Nadelen hiervan zijn infectie gevaar en vochtophoping rondom het implantaat. Deze complicaties blijven echter achterwege bij gebruik van de SAVI, een nieuw apparaat dat bestaat uit meerdere flexibele catheters waardoor de radiotherapie wordt toegediend.

Lymfoedeem: één van de ergste bijwerkingen

Lymfoedeem is één van de ergste bijwerkingen na een borstamputatie en leidt tot stress, depressie, chronische pijn, vermoeidheid, en een verminderde sociale en seksuele kwaliteit van leven.  Dat is de uitkomst van een studie die onlangs is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology.