Screening: exploitatie van doodsangst

Kennis brengt niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Kennis moet leiden tot betere beslissingen anders kun je beter ontwetend blijven. Kankerscreening leidt tot irrationele beslissingen, het leidt tot overbehandeling. Kankerscreening is in feite gebaseerd op de exploitatie van doodsangst. Lees het artikel van epidemioloog dr. Luc Bonneux.

Verstandige onwetendheid (rational ignorance) is een begrip uit de economie. De gedachte is dat kennis niet alleen oordelen, maar ook nadelen brengt. Kennis verwerven kost moeite en geld. Die nieuwe kennis moet dan leiden tot beslissingen die meer opbrengen dan blijvende onwetendheid, anders verlies je op het eindbilan. Dan is het verstandiger om onwetend te blijven. De economie rekent daarbij op rationeel gedrag. Irrationeel gedrag maakt het echter vaak nog veel verstandiger om onwetend te blijven, vooral in de geneeskunde. Toenemende kennis kan door irrationeel gedrag grote schade toebrengen. Dat is bij uitstek waar, waar het gezondheid betreft. Natuurlijke evolutie heeft in ieder mens immers een allesoverweldigende emotie gemonteerd: doodsangst.

Het voorbeeld bij uitstek dat exploitatie van doodsangst tegenover verstandige onwetendheid stelt, is kankerscreening. Kanker is een wrede ziekte, maar ook de onvermijdelijke prijs die we betalen voor onze complexe, multicellulaire aard. Als u in de spiegel kijkt, ziet u een samenwerking van triljoenen cellen. U overleeft door groei en onderdrukte groei. Cellen moeten in het gareel lopen, terwijl diep in hun zelfzuchtige genen toch ook de boodschap staat dat ze zich moeten vermenigvuldigen.

Kanker ontstaat als een gevolg van toevallige, ontregelende schade aan afweersystemen en scherpe selectie voor agressie. De kanker die is uitgezaaid, heeft bewezen uit te kunnen zaaien. De kanker die klinisch wordt, heeft krachtige verdedigingsmuren gesloopt. De kanker ontdekt bij screening, heeft nog niets bewezen. Ik heb dan ook slecht nieuws voor u: de persoon die u in de spiegel ziet heeft kanker, honderd procent gegarandeerd. Hopelijk heeft deze kanker nog niets bewezen, heeft uw prachtige lijf er een verdediging omheen gebouwd of is het de kankercellen weer aan het slopen. Het kruis van kankerscreening is daarom overbehandeling. En dat kruis varieert in omvang van zeer groot (borstkanker) tot gigantisch (prostaatkanker).

Deelnemende vrouwen aan borstkankerscreening hebben geen flauw benul. Onderzoek toonde dat ze de voordelen van borstkankerscreening met een factor tien overschatten. Zeven op de tien dachten dat borstkankerscreening borstkanker kan voorkomen, minder dan één op tien wist dat screening leidt tot overdiagnose. Wie meedeed aan bevolkingsonderzoek, zat er het verste naast. Dat is de bedoeling: vrouwen worden niet in staat geacht eigen keuzen te maken. Waar farmaceutische publiciteit gebonden is aan regels, mag gezondheidspromotie systematisch liegen en verzwijgen om de deelname aan deze veterinaire
keuring te bevorderen.

Zie ook een eerder artikel op borstkanker.blog.nl

 

 

Lees ook:Invloed van familie en vrienden bij consult
Lees ook:Onvoldoende aandacht voor lymfoedeem
Lees ook:Aantal preventieve borstamputaties stijgt
Lees ook:Nieuw onderzoek naar kankervaccinatie
Lees ook:Vraagtekens bij chemotherapie?

8 reacties op “Screening: exploitatie van doodsangst

 1. vermeulen

  Iemand ooit over ‘German New Medicine’ (GNM) gehoord?

    /   Beantwoorden  / 
  1. vermeulen

   http://anaximperator.wordpress.com? Als je een lange, uitputtende – en vooral, zinloze – discussie wilt aangaan met een bende gelijkgezinden die in slagorde over je heen walsen, dan is dit de juiste plaats. Ze hebben daar onder andere een ‘patholoog’ die medische documenten als ‘vervalst’ bestempelt (ook al zijn deze rechtstreeks afkomstig van een hospitaal – en bevatten ze de namen van het oncologisch team van artsen in dit ziekenhuis).

   Van sektegedrag gesproken…

     /   Beantwoorden  / 
 2. rmvandevijver

  Triest dat men nog steeds in dit soort rare theorieën gelooft.

  Ik heb even op die site gekeken. Er wordt helemaal niet gezegd dat die documenten vervalst zijn, er wordt gezegd dat het geen pathologisch rapport is omdat er essentiële elementen ontbreken die altijd in een pathologisch rapport zijn opgenomen. En dat is juist.

    /   Beantwoorden  / 
  1. vermeulen

   “Er wordt helemaal niet gezegd dat die documenten vervalst zijn, er wordt gezegd dat het geen pathologisch rapport is omdat er essentiële elementen ontbreken die altijd in een pathologisch rapport zijn opgenomen. En dat is juist.”

   Hoe dan ook, feit blijft dat men op die site ronduit beweert dat het ganse verhaal verzonnen is (het betreft geen kwaadaardige kanker die zonder operatie, chemo en bestraling verdwenen is…).

   Of dit nu wel of niet een pathologisch rapport is, de feiten blijven:

   1. een oncoloog stelt de diagnose: ’2 kwaadaardige letsels in rechterborst’ en dringt aan op het zo snel mogelijk uitvoeren van een mastectomie, gevolgd door chemo en bestraling. Dit wordt door een ‘tweede opinie’ in een universitair ziekenhuis bevestigt.
   2. de patiënte wijst elke conventionele behandeling af, gaat volgens de GNM theorie verder (zoekt, vindt en lost een conflict op dat ze ongeveer een half jaar voor de diagnose gehad heeft) en past ook haar dieet aan.
   3. drie maanden later zijn de twee letsels verdwenen.
   4. in totaal 9 maanden na de mammografie, die de aanleiding was tot verdere onderzoekingen, voelt patiënte zich beter dan ooit en is er nog steeds geen spoor meer voelbaar/zichtbaar van de twee eerdere letsels (tumoren, zeg maar).

   Waarom is dit zo moeilijk aan te nemen? Zit de conditionering dat kanker nooit ‘weggaat’ zonder operatie/chemo/bestraling zo diep?

   Ook een wetenschappelijk onderzoek, dat uitwijst dat ongeveer 22% van vroegtijdig ontdekte kanker vanzelf weer verdwijnt (zonder behandeling) wordt op die site van tafel geveegd…

   Ik vind het allemaal nogal verdacht, om eerlijk te zijn.

     /   Beantwoorden  / 
 3. rmvandevijver

  Het is moelijk aan te nemen omdat het alleen maar uw verhaal is, omdat de documenten niet kloppen en de gang van zaken uitermate onwaarschijnlijk is.

  Uw percentage van 22% is onjuist. Maar nog los daarvan: kunt u mij vertellen op basis waarvan ik kan vaststellen welke kankers spontaan zullen verdwijnen en welke niet?

  Dan zou ik dus als oncoloog veilig het volgende tegen mijn patiënten moeten zeggen wanneer bij hen kanker is vastgesteld: “maakt u zich vooral geen zorgen, iemand heeft ooit beweerd dat 22% van alle kankers spontaan verdwijnt, dus wij gaan u niet behandelen. Mocht blijken dat uw kanker toch niet tot die 22% behoort, welnu, dan heeft u gewoon pech gehad en zal het uw tijd wel zijn geweest.”

  Dat kunt u toch niet menen?

  Overigens wordt ook dat onderzoek helemaal niet van tafel geveegd. In tegendeel, er wordt uitgebreid op ingegaan en er wordt verwezen naar een oncologisch chirurg die dezelfde opmerkingen maakt als ik.

    /   Beantwoorden  / 
 4. rmvandevijver

  Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de MRI die door een van de artsen is geadviseerd.

  Een echo is niet de aangewezen manier om vast te stellen of kanker aanwezig is. Daarvoor is deze techniek niet betrouwbaar genoeg, zeker bij lobulaire borstkanker. U weet dus helemaal niet of de kanker werkelijk verdwenen is.

  Waarom zoekt u niet gewoon medische hulp? Dat biedt de meeste kans op volledig herstel.

  Helaas kom ik regelmatig gevallen tegen van patiënten die te lang gewacht hebben met behandeling. Bij kanker is dat fataal, terwijl de prognose bij niet-uitgezaaide kanker (d.w.z. verder dan de nabijgelegen lymfklieren) uitstekend is.

  Eerlijk gezegd begrijp ik totaal niet wat u bezielt.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Elsa

  Hormoontherapie tegen overgangsklachten geeft onduidelijke foto’s. Siliconen borstimplantaten laten geen röntgenstralen door. Vertel dat er vooral bij in de voorlichting!!!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.